Robòtica Industrial

L’ús de la robòtica està àmpliament estès i la seva quota d’ús va augmentant de forma contínua. El propòsit del curs és mostrar els principis de funcionament de la robòtica aplicada en l’àmbit industrial i aprendre a programar i posar en funcionament robots industrials.

L’alumne aprendrà a parametritzar i programar el funcionament de robots i readaptar el seu funcionament a l’entorn de producció existent.

Actualment no tenim cap edició d’aquest curs. Per a més informació: