Motlles de silicona: Prototips i pre-sèries industrials

El propòsit del curs és ensenyar a valorar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús d’un motlle de silicona dins del cicle de desenvolupament d’un producte, així com conèixer les condicions que ha de complir un disseny tenint en compte la fabricació de la peça.

A més, es busca conèixer els plàstics tècnics (ABS, PP, PMMA, elastòmers…) i les seves característiques per saber identificar el corresponent símil de cadascun d’ells en PURO (poliuretà).

Actualment no tenim cap edició d’aquest curs. Per a més informació: